Perfekta Elwira Bowers to zespół sopecjalistów-praktyków, których doświadczenie i kwalifikacje dają naszym Klientom poczucie fachowego doradztwa:


ANNA ŻUCHOWSKA-BEDNARZ
Prawnik, politolog, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w zakresie funduszy europejskich oraz kontroli zarządczej. Autor programów szkoleniowych oraz publikacji z zakresu zarządzania projektem unijnym, nieprawidłowości, systemów kontroli i programowania funduszy europejskich. Trener administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Koordynator projektów finansowanych ze środków publicznych. Wykładowca akademicki, promotor i recenzent prac dyplomowych. Członek komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty w ramach konkursów ministerialnych.


JOANNA WALERIAŃCZYK
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Podyplomowych Studiów z zakresu Rachunkowości i Analizy Finansowej. W latach 1997-2003 Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rachunkowego Narodowego Banku Polskiego. W latach 2005-2008 Starszy Specjalista w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z ponad 4 letnim doświadczeniem we wdrażaniu programów finansowanych z UE. Od 2005 odpowiedzialna za monitoring pracy Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa wielkopolskiego. Wieloletni doradca w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, pozyskiwania funduszu unijnych, tworzenia biznesplanów oraz trener ABC przedsiębiorczości, administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, negocjacji, zagadnień finansowo-księgowych.


MACIEJ WALCZAK
Absolwent wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener i doradca w zakresie zakładania i prowadzenia małego biznesu, szkoli z zakresu biznesplanu, marketingu oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Praktyk biznesu, prowadzi kilka przedsięwzięć w różnych branżach m.in. sklep internetowy i firmę konsultingową. Kierownik wielu projektów współfinansowanych z EFS i EFRR. Wcześniej zajmował się rozliczeniami projektów współfinansowanych z UE, rozumie język księgowych i tłumaczy go na polski. Konsultant i Członek Komisji przyznającej mikro-dofinansowania z EFS. Z zamiłowania marketingowiec.


PAWEŁ ANDRUKONIS
Całe swoje zawodowe życie zajmuje się planowaniem i zarządzaniem projektami oraz sporządzaniem biznesplanów, strategii i opracowań, skierowanych do instytucji ekonomii społecznej, JST i przedsiębiorstw, w tym aktywnym doradztwem w zarządzaniu projektami ze wsparciem pochodzącym z Unii Europejskiej. Architekt zmian w organizacji – współtwórca biznes planów twórca i koncepcji innowacji produktowej czy organizacyjnej, zarządza programem wsparcia innowacji firm. Jako pracownik Miasta Poznania – Biura Koordynacji Projektów (starszy specjalista) – zarządza portfelem projektów podtrzymując kontakt z kadrą poszczególnych projektów, raportując o dokonaniach i wspierając poszczególne wydziały w tworzeniu i realizowaniu inicjatyw rozwojowych. Jest licencjonowanym projectmanagerem w metodyce PRINCE 2.


BEATA FOLLENDORF
Ekonomistka, licencjonowana księgowa, ekspert ds. biznesplanów. Absolwentka Wydziału Ekonomiki i Organizacji Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych „Rachunkowość”, „Informatyka i technologie informacyjne”, „Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli”, „Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO” oraz „Logistyka”. Wieloletni trener i doradca w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, księgowości oraz tworzenia biznesplanów, wielokrotny członek Komisji Oceny Wniosków POKL Działania 6.2 oraz 8.1.2. Egzaminator oraz trener ECDL.


RAFAŁ WITKOWSKI
Odpowiedzialny, otwarty, komunikatywny i konsekwentny w dążeniu do celu. Doświadczony menedżer, ekspert w obszarach zarządzania oraz wsparcia i rozwoju sprzedaży, praktyk w dziedzinie kierowania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz budowie procesów standaryzacyjnych. W trakcie realizacji wielu projektów zdobył specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, strategii komunikacyjnych, psychologii i socjologii komunikacji oraz komunikacji multimedialnej. Odpowiadał za budowę i organizację polityki personalnej elastycznej do sytuacji na rynku pracy, m.in. dla niemieckich spółek. Realizował projekty personalne poza granicami kraju. Projektował ścieżki rozwoju zawodowego, modele kompetencji. Odpowiadał za budowę i organizację struktur sprzedaży. Jest doradcą public relations, uprawnionym mediatorem społecznym i sądowym w rozwiązywaniu konfliktów urząd - obywatel. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z zakresu rachunkowości i finansów, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku, kontynuuje naukę na UE (Poznań) w dziedzinie nauk o zarządzaniu, kulturowych uwarunkowań podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Jest wykładowcą i trenerem licznych szkoleń, w tym przy współpracy z UAM, WSGwB czy Akademią Pomorską w Słupsku. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu rozwoju osobistego i menedżerskiego m in delegowania, egzekwowania i kontroli działań, zarządzania sobą w czasie, negocjacji i perswazji językowej w sprzedaży.


GRZEGORZ BEDNAREK
Doświadczony trener i doradca z 11-letnim doświadczeniem. Zajmuje się planowaniem, organizacją i prowadzeniem szkoleń szczególnie w zakresie przedsiębiorczości (zakładanie i prowadzenie własnej firmy, biznesplan, marketing i reklama, obsługa klienta), komunikacji (specjalizacja: komunikacja niewerbalna) i kompetencji społecznych (aktywizacja zawodowa, autoprezentacja, kształtowanie wizerunku, negocjacje, wywieranie wpływu społecznego, kompetencje sprzedażowe). Autor poradników i e-booków. Od 2008 roku prowadzi własną firmę i kieruje projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Członek komisji oceniających wnioski osób podejmujących działalność gospodarczą z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (ponad 250 ocen). Ponadto kontroler kursów i szkoleń Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


DOROTA BUDZIŃSKA
Psycholog, od 15 lat doradca zawodowy w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego dla różnych grup wiekowych i zawodowych, posiada uprawnienia jobcoacha, zrealizowała liczne szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego we współpracy m.in. z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, Urzędem Miasta Poznania oraz wieloma firmami realizującymi projekty unijne w ramach ZPORR oraz POKL, posiada także doświadczenie jako wykładowca akademicki prowadząc zajęcia z przedmiotu „Przygotowanie do rynku pracy” oraz „Psychologia zarządzania”; trener umiejętności miękkich. W swojej pracy zawodowej wykonywała obowiązki doradcy personalnego prowadząc rekrutacje na stanowiska na różnych szczeblach organizacyjnych oraz koordynatora ds. szkoleń.


PIOTR KAMELA
Ekonomista, nauczyciel przedmiotów: Gospodarka i gospodarowanie, Ekonomika, Logistyka, Marketing, Zarządzanie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie przedsiębiorczości, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Trener i doradca ds. księgowości. Ekspert ds. biznesplan w komisjach oceny wniosków przyznających dotacje na założenie działalności gospodarczej.


LIDIA GŁOWACKA
Jako doradca zawodowy pracuje metodami coachingowymi, specjalizuję się w coachingu kariery i job coachingu. Obecnie jest w trakcie akredytacji coachingowej ACC ICF. Szkolenia, treningi, warsztaty prowadzi w oparciu o metody aktywne. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi zajęcia dotyczące poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji i wystąpień publicznych, rozwoju kariery zawodowej, kompetencji interpersonalnych, osobistych, asertywności, negocjacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie oraz przedsiębiorczości. Doświadczenie ponad 1700 h spotkań indywidualnych oraz ponad 800 h szkoleń zdobyła pracując dla takich klientów, jak m.in.: Parlament Europejski, Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Lubelska, PWSZ w Kaliszu, PWSZ w Pile, UAM w Poznaniu.


2016 © w3layouts