Firma Perfekta Elwira Bowers realizowała jako lider następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:"Misja: Firma"

- województwo małopolskie; POKL.06.02.00; 48 uczestników/czek; 38 dotacji na założenie działalności gospodarczej; wartość projektu 1.400.000 PLN


"W pełni gotowi do pracy!"

- województwo wielkopolskie; POKL.07.04.00; 30 uczestników/czek z niepełnosprawnościami; podniesienie kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i staże zawodowe, uzyskanie zatrudnienia; wartość projektu 950.000 PLN
Firma uczestniczyła jako partner w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:"Z pracy do pracy"

- województwo mazowieckie; POKL.08.02.01; 50 uczestników/czek; udzielenie 44 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;"Od zwolnienia do samozatrudnienia"

- województwo kujawsko-pomorskie; POKL.08.01.02; 48 uczestników/czek; udzielenie 38 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; wartość projektu 2.300.000 PLN;"Recepta na zwolnienie"

- województwo mazowieckie; POKL.08.02.01; 70 uczestników/czek; udzielenie 59 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; wartość projektu 3.500.000 PLN;"Akademia Biznesu"

- województwo małopolskie; POKL.06.02.00; 24 uczestników/czek; udzielenie 12 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; wartość Projektu 1.200.000 PLN;"I drive English Ich fahre Deutsch. Kursy językowe dla kierowców taksówek"

- województwo dolnośląskie; POKL.08.01.01; 125 uczestników/czek; 600.000 PLN;"I drive English. Kursy językowe dla kierowców taksówek"

- województwo wielkopolskie; POKL.08.01.01; 240 uczestników/czek; 740.000PLN;

2016 © w3layouts