SZKOLENIA

Biznesplan
Zarządzanie
Marketing
ABC Przedsiębiorczości
Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej
Szkolenia w zakresie nabywania umiejętności asertywnych
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

1560 godzin szkoleniowych


DORADZTWO BIZNESOWE

Rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej
Marketing

2130 godzin doradczych


SZKOLENIA I DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE

Szkolenia zawodowe dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Doradztwo obejmujące m.in.:

konstruowanie dokumentów aplikacyjnych
aktywne poszukiwania pracy
tworzenie IPD
określanie kompetencji osobistych
określanie ścieżki kariery
wybór ścieżki edukacyjnej
przeprowadzenie testów zawodowych

4700 godzin szkoleniowych i doradczych


KOMISJE OCENY WNIOSKÓW

Oceny wniosków rekrutacyjnych kandydatów do uzyskania dofinansowania start-up
Oceny biznesplanów uczestników projektów planujących założenie działalności gospodarczej dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej
Oceny wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego uczestników projektów planujących założenie działalności gospodarczej dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej

BADANIA

"Mystery shopping" badanie prowadzenia działalności gospodarczych powstałych przy udziale środków publicznych - audyt internetowy, telefoniczny, bezpośredni, sporządzenie raportu
Raporty ewaluacyjne projektów współfinansowanych ze środków publicznych
Analiza i badanie możliwości wprowadzania instrumentów szybkiego reagowania w wielkopolskich przedsiębiorstwach przechodzących procesy modernizacyjne i restrukturyzacyjne, prowadzenie seminariów regionalnych


SZKOLENIA JĘZYKOWE

Szkolenia w zakresie języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, w tym branżowe i specjalistyczne

5200 godzin szkoleniowych


ZAJĘCIA DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne
Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności taneczne
Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczno-teatralne
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

750 godzin szkoleniowych

2016 © w3layouts